Parking

Cennik:

do 3 godzin – bezpłatnie
do 4 godzin – 3 PLN
do 5 godzin – 6 PLN
każda następna rozpoczęta godzina – dodatkowo 4 PLN
opłata za dobę – 25 PLN

płaty za korzystanie z parkingu powyżej 3 godzin dokonuje się w kasach automatycznych na podstawie biletów parkingowych pobieranych przy wjeździe. W przypadku zagubionego biletu parkingowego, opłata wynosi 25 zł. Prosimy o uiszczeniu opłaty w Biurze Parkingu na poziomie +2. Kontakt do Biura Parkingu bezpośrednio z bramek wjazdowych i wyjazdowych oraz kas automatycznych

Parkingowa Karta Wartościowa

  • 10% rabatu
  • Karta o nominałach 10, 20 i 50 pln
  • Kartę można doładować w automatach kasowych oraz w Biurze Parkingu na poziomie D
  • Kartę mogą Państwo nabyć w Biurze Parkingu na poziomie D

Regulamin parkingu

Kierowca zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych i innych warunków korzystania z parkingu oraz do stosowania się do wskazówek pracowników parkingu. W pozostałym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy prawne o ruchu drogowym.

Przepisy bezpieczeństwa:

  • Na parkingu pojazdy mogą poruszać się tylko z prędkością 10 km/h.
  • Na parkingu zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia oraz niepotrzebne włączanie i przeprowadzanie prób silników.
  • Umyślne parkowanie pojazdów z nieszczelnym zbiornikiem paliwa lub silnikiem jest zabronione.
  • Przebywanie na parkingu jest dozwolone jedynie w związku z parkowaniem.
  • Na miejscach postojowych i jezdniach parkingu oraz na rampach wjazdowych i wyjazdowych zabronione jest naprawianie pojazdów, oczekiwanie lub sprzątanie wnętrza pojazdu, jak również spuszczanie wody chłodzącej, paliwa i oleju.
  • Mycie pojazdu na terenie parkingu jest niedozwolone.